FOTOKOPIRANJE, PRINTANJE, SKENIRANJE, UVEZ,

SLANJE E-MAILA, PLASTIFICIRANJE

Crno bijelo i color printanje i kopiranje.

Spiralni uvez.

Plastificiranje.

Skeniranje dokumenata i slanje e-mailom.

 

Popusti na količinu!

Popusti za studente!