FOTOGRAFIJE ZA DOKUMENTE

Fotografije za sve dokumente, brze, express, gotove odmah ili još povoljnije gotove kasnije, Vi birate!

U kompletu dobijete 4 fotografija za dokumente.

Fotografije prije izrade birate na računalu i ako niste zadovoljni fotografiramo ponovno.

Također izrađujemo i fotografije za dokumente od donešenih fotografija!

 

Biometrijska osobna, vozačka, putovnica - 3,5x4,5 cm
Tramvajski ili HŽ pokaz - 3x3,5 cm
Indeks - 4x6 cm
Student servis - 2,5x3,5 cm
Brodska iskaznica - 2,5x3 cm
Viza standard - veličina za putovnicu 3,5x4,5 cm
Američka Viza - 5x5 cm

Cijene:

GOTOVO ODMAH (5 min)     /  GOTOVO KASNIJE (2h)

4 kom=   50,00 kn                  / 40,00 kn

VIZA 4 kom + digitalno=        / 60 kn (gotovo za 10-15 minuta)
4 kom naknadno                   / 20,00 kn

8 kom naknadno                   / 30,00 kn